Matka Ustavičnej Pomoci

Úvod

Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí k najznámejším obrazom Panny Márie na svete. Túto ikonu nájdeme v kostoloch, kaplnkách, domoch, skrátka na všetkých cestách ľudského života, ktorý je často poznamenaný bolesťou a smútkom. Ikona je predmetom meditácie. Keď stojíme pred ňou v modlitbovom postoji, môžeme sa ponoriť do tajomnej skutočnosti, ktorú predstavuje, a lepšie odhaliť hodnotu liturgickej modlitby. Ikony boli vytvorené, aby pomohli našej kontemplácii. Niektorí jej vznik určujú do 12. storočia.